Algemene gedragscode v.v. UDO

 • Wij respecteren elkaar;
 • Wij hebben gelijke rechten;
 • Wij helpen en steunen elkaar, ook als vrijwilliger;
 • Wij accepteren beslissingen van scheidsrechters;
 • Wij zijn zuinig op onze eigendommen;
 • Wij houden ons aan afspraken;
 • Wij luisteren naar elkaar;
 • Wij gebruiken geen geweld;
 • Wij houden ons aan de regels, ze zijn er niet voor niets.

Gedragsregels G-Jeugd

Spelers

 • Zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.
 • Begroeten elkaar bij aanvang van training en wedstrijd.
 • Geven tijdig een afmelding door aan de coördinator/begeleider van hun team
 • Letten op hun taalgebruik.
 • Tonen respect voor tegenstanders, medespelers, begeleiders en scheidsrechters.
 • Laten de kleedkamer opgeruimd achter en zorgen dat er geen spullen achterblijven.

Ouders

 • Geven uiterlijk donderdag avond voor 20:00 uur een eventuele afmelding door aan de coördinator/begeleider van het team
 • Zorgen dat de speler op tijd aanwezig is voor de wedstrijd en training
 • Geven de spelers de noodzakelijke ondersteuning bij het omkleden voor en na de wedstrijd
 • Zorgen dat de spelers uiterlijk 15 minuten voor de wedstrijd zijn omgekleed
 • Letten op hun taalgebruik en betreden het speelveld niet
 • Zorgen voor drinken tijdens de pauze/rust van een training en thuiswedstrijd
 • Tonen respect voor spelers/begeleiders en scheidsrechters
 • Wassen bij toerbeurt de tenues van de spelers en zorgen dat de kleding op tijd aanwezig is bij de volgende wedstrijd.
 • Zorgen in overleg met de begeleiders voor vervoer van spelers bij uitwedstrijden.

Trainers/coaches

 • Zorgen voor tijdige communicatie van het speelschema en eventuele afgelasting.
 • Voorkomen wangedrag. Soms kan al in een vroeg stadium het vermoeden ontstaan dat een speler zich gaat schuldig maken aan wangedrag. Dat kan worden voorkomen door hem tijdig te wisselen waardoor een tijdstraf of een eventuele zwaardere sanctie achterwege kan blijven.
 • Zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie en handelen hiernaar. Gaan niet in discussie met de scheidsrechter, accepteren zijn beslissingen en dragen dit uit naar spelers en ouders, voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Zijn verantwoordelijk voor een goede sfeer tijdens trainingen en wedstrijden en kunnen spelers aanspreken op hun houding en gedrag.  

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen