ALV 2017Op maandag 25 september zal in het clubhuis van U.D.O. de Algemene Ledenvergadering 2017 van onze vereniging plaatsvinden. U wordt allen uitgenodigd om 20.00 uur aanwezig te zijn zodat de vergadering om 20.15 uur kan aanvangen.
In het eerste gedeelte van de vergadering zal er aandacht zijn voor de statutair geregelde zaken. Zoals u de laatste jaren gewend bent zullen wij in een power-point presentatie verslag doen over het seizoen 2016 – 2017.

 

In het tweede deel van de avond komen de fusiezaken aan de orde. Er is de afgelopen maanden vooral gewerkt aan de organisatorische afwikkeling met de gemeente. Dat beeld wordt steeds duidelijker. Wij praten u hierover bij. Na de presentie van de nieuwe verenigingsnaam in januari hebben veel leden van zowel vv UDO als vv Oegstgeest besturen en FBC benaderd over de procedure. De FBC heeft toegezegd de kritiek (zowel positief als negatief) uit de verenigingen die is gekomen op de keuze van de clubnaam ter harte te nemen. Een en ander heeft geresulteerd tot een voorstel om te komen tot een nieuwe clubnaam. Later deze week zal de procedure op onze websites uiteengezet worden. Op de ALV zal aan u gevraagd worden met deze procedure in te stemmen.

Het tweede deel van de agenda is identiek aan het tweede deel van de agenda bij vv Oegstgeest. Ook daar zal op de 25ste september de ALV plaatsvinden. De punten in dit deel van de ALV die besluitvorming behoeven zullen derhalve op dezelfde wijze aan de leden worden voorgelegd.

Voorts zullen wij aangeven hoe de planning in het komende jaar eruit zal gaan zie. De data voor de verkiezing van de verenigingsnaam in oktober, de ALV inzake het fusiebesluit in november en de goedkeuring voor de aanbesteding van het kleedkamergebouw zijn een aantal items die met u besproken worden. Inzake de bouw van kleedkamers zijn er schetsen en aanzichten beschikbaar gekomen. Samengevat: het belooft een interessante avond te worden en uw komst is daarbij in het kader van de toekomst bijzonder gewenst.
De puntsgewijze agenda zullen wij later deze week publiceren.

 

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen