Na bijna 80 jaar komt er op dinsdag 3 juli een einde aan de zelfstandigheid van UDO. Het besluit om op te gaan in de nieuwe fusiecub FC Oegstgeest is al eerder genomen. Komende dinsdag wordt het formele besluit om de statuten van de nieuwe club goed te keuren voorgelegd (de zogenaamde fusiebesluiten). Deze stukken zijn reeds in de ALV van 18 juni jongstleden behandeld. Een korte ALV derhalve. Deze ALV wordt samen gehouden met een ALV van vv Oegstgeest. Als de ALV’s de statuten en fusiebesluiten goedkeuren wordt de vereniging op woensdag 4 juli (per 1 juli) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat het maar kort is en omdat het uniek rekenen wij op een grote opkomst.
Van belang is dat de statuten en de fusiebesluiten worden goedgekeurd en aangenomen..
En zoals te doen gebruikelijk bij een ALV kunt u andere leden schriftelijk machtigen. Volmacht
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. De noodkantine (de oude bespreekruimte van UDO) is geplaatst en de aanleg van het kunstgras is opgestart. De palen voor de nieuwe verlichting zijn reeds geplaatst.20180702 noodkantine550

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen