vertrouwenspersoonV.v. UDO is een voetbalvereniging waarbij iedereen zich welkom en veilig moet voelen. Het plezier in het gezamenlijk beoefenen van de sport staat daarbij voorop. We zijn daarom met z’n allen verantwoordelijk dat ongewenst gedrag, pesten en treiteren, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie wordt voorkomen.


Helaas is de realiteit dat dit soort gedrag voorkomt en dus ook binnen onze club kan leiden tot vervelende situaties. Als het kan wordt dit direct besproken met de personen die het betreft, maar soms is de situatie hiervoor te ingewikkeld.
Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.
Om te zorgen dat leden van onze club die te maken krijgen met dit soort gedrag of in een situatie terecht komen waar ze zelf niet goed raad mee weten bij iemand terecht kunnen, heeft het bestuur besloten om  twee Vertrouwenspersonen aan te stellen binnen de vereniging.
Indien je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van of geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Via de link van de afbeelding boven het 'Snel naar' menu kan een email worden verstuurd.

Taken:
De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
- Luisteren naar de klacht of het probleem;
- Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
- In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
- Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
- Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, is onafhankelijk en zal, behalve met toestemming van de betrokkenen nooit met anderen praten over hetgeen haar is toevertrouwd, ook niet met het bestuur.

Voorstellen:
Hieronder stellen de vertrouwenspersonen van vv UDO zich voor.

Hanna
Mijn naam is Hanna Tubbing en ik voetbal in UDO vrouwen 2. Ons gezin: Bram Veldman (zondag 3 en coach F1) en onze kinderen Lotte (tennis) en Joeri (F1). We zijn al lang actief en betrokken bij vv UDO.
Door mijn werk als jeugdarts kan ik bovenstaande taken goed invullen en ik wil dit graag doen voor de vereniging.

Marieke
Mijn naam is Marieke Timmer, ik ben de moeder van Olaf, voetballer bij de F4. Daarnaast ben ik ook nog moeder van Roosmarijn, Bram en Jonas maar die voetballen (nog) niet. Ik vind het bijzonder om de rol van vertrouwenspersoon te gaan vervullen voor vv UDO. Vanuit mijn ervaring als hulpverlener ben ik bekend met het luisteren naar mensen, het zoeken naar oplossingen en vertrouwelijk omgaan met datgene wat met mij gedeeld wordt.

Contact:
Als je een vraag hebt aan ons of je wilt graag iets met ons bespreken waarover je niet goed kunt praten met de trainer, coach of het bestuur dan kun je een email sturen aan vertrouwenspersoon[at]vvudo.nl ([at] vervangen voor '@'). Wij zullen er voor zorgen dat een van ons zo snel mogelijk contact opneemt. Gezamenlijk bespreken we vervolgens welke mogelijkheden er zijn om je te ondersteunen vanuit onze rol als vertrouwenspersoon.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een andere mogelijkheid is om te mailen: vertrouwenspuntsport[at]nocnsf.nl ([at] vervangen voor '@').

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen