Klik hier voor een overzicht van alle formulieren

Wijzigingen
Wijzigingen in persoonlijke gegevens kunnen via email worden doorgegeven. Gebruik voor voetbal en tennis het contactformulier van respectievelijk de volgende links: ledenadministratie voetbal en ledenadministratie tennis. Geef in de email wel even aan wat de oude gegevens en de nieuwe gegevens zijn, met vermelding met naam en geboortedatum.

Ook vragen over het lidmaatschap bij UDO (voetbal en tennis) kan via deze emailadressen worden gesteld. Maar bezoek vooraf even de website over contributies, algemene informatie jeugdvoetbal en tennis.

Lid worden kan via het inschrijfformulier, donateurs kunnen zich ook via email aanmelden. Vermeldt voor het donateurschap wel de volgende info in de email aan de ledenadministratie: voorletters, (tussenvoegsel*), achternaam, roepnaam, geb.datum, adres, postcode, woonplaats, tel.nr. en emailadres.

Overschrijven
Overschrijven gaat tegenwoordig volledig digitaal. Het enige dat je hoeft te doen is je uit te schrijven bij je oude vereniging en je in te schrijven bij je nieuwe vereniging. Geef bij je nieuwe vereniging wel aan dat je al eerder gevoetbald hebt en bij welke vereniging je vandaan komt. De nieuwe vereniging regelt dan de rest.

Stoppen of afmelden
Als je wil stoppen met voetballen is het belangrijk om tijdig een brief (postbus 1212,
2340 BE Oegstgeest) te sturen of het contactformulier in te vullen. Dit moet uiterlijk vóór 1 juli voor het volgende seizoen. Afmelden bij de aanvoerder of andere teambegeleiders is dus niet voldoende!

* indien van toepassing.

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen