1. Informatie

Informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de tenniscommissie, mevrouw Ria Hoogervorst (contactgegevens):
De tenniscommissie bestaat in totaal uit vier personen.

2. Aan- en afmelden als lid of adreswijziging

Aan- en afmelden en adreswijzigingen kunt schrijftelijk doorgeven aan bovenstaand adres. Het opzeggen als lid dient te gebeuren voor aanvang van het nieuwe administratieve tennisseizoen: 1 januari. Indien dit te laat gebeurd zijn wij genoodzaakt om € 25 administratiekosten in rekening te brengen.

3. Contributie

Jaarlijks ontvangt ieder lid een schrijven met daarin vermeld de verschuldigde contributie. Aan de hand van de ontvangen betalingen worden de passen aangemaakt. De contributies zijn eveneens op de site vermeld onder deze link.

4. Speelmogelijkheden

Men kan dagelijks tennissen tussen 09.00 en 22.00 uur. Eventuele wijzigingen in de speeltijden worden vermeld in het paviljoen.

5. Tennispas

De tennispas is niet overdraagbaar en bij misbruik wordt de pas onmiddellijk ingenomen.

Ook bij lessen dient u de pas op het afhangbord te plaatsen.

Bij verlies van de pas dient u een nieuwe pas aan te vragen bij het secretariaat (kosten: € 3).

Zonder pas kunt niet tennissen. Andere leden mogen u daarover aanspreken. Zonder pas is het ook niet mogelijk om deel te nemen aan de tennislessen.

6. Afhangen

Bij een enkelspel dienen twee passen op het afhangbord geplaatst te zijn en bij een dubbelspel drie of vier. De spelduur bedraagt voor een enkelspel 30 minuten en voor een dubbelspel 60 minuten. Diegenen die na de tennisles willen tennissen kunnen de pas na 15 minuten na de les afhangen. Bij UDO kan niet vooraf worden afgehangen! Degenen die het langst op de baan staan worden als eerste afgeschreven.

7. Beschikbaarheid

Een baan is beschikbaar indien er op de aangegeven uren geen pasjes staan. Staan er pasjes dan horen de bijbehorende spelers op dat moment aanwezig te zijn, anders vervalt hun claim.

Voor de tennislessen is één tennisbaan gereserveerd, deze lessen hebben voorrang.

8. Afkeuring tennisbanen

De tenniscommissie keurt de banen. De tennisschool heeft zijn eigen verantwoording omtrent de bespeelbaarheid van de banen. Via het clubhuis van v.v. UDO is geen informatie beschikbaar omtrent afkeuring van de banen.
Bij vorst kan er gespeeld worden, bespelen bij dooi is, zolang de vorst nog in de grond zit, verboden.

9. Lichtinstallatie

De leden kunnen de lichtinstallatie aan zetten. Om 22.15 uur schakelt de lichtinstallatie automatisch uit. Zorg dat u de tennisbanen tijdig verlaat.

10. Outfit, netheid

U dient te tennissen met tennisschoenen zonder grof profiel. U dient correcte kleding te dragen en een ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. Fietsen moeten buiten het tenniscomplex in de daarvoor bestemde rekken te worden geplaatst. Houdt het complex netjes.

11. Eigen verantwoording

De v.v. UDO is niet aansprakelijk voor ongelukken, opgelopen letsel of verloren bezittingen. U wordt verzocht dit eventueel te melden bij het secretariaat.

12. Introductie

Introductie is toegestaan. Een introducé kan maximaal drie keer per seizoen van deze regeling gebruik maken. De kosten bedragen € 4 per keer. Het tennislid dat introduceert is verantwoordelijk voor de betaling en ziet hierop toe, dat de driemaal regeling correct wordt toegepast.

13. Les

Er wordt alleen lesgegeven door de tennisschool waarmee de tenniscommissie afspraken heeft gemaakt. Deze tennisschool organiseert alle facetten die hiermee te maken hebben: lestijden, data, betalingen lesgelden en eventuele bereikbaarheid.

Tot slot

De tenniscommissie heeft het recht om het reglement tussentijds aan te passen.

Het meest actuele reglement is te vinden in het paviljoen of hier op de website.

De tenniscommissie wenst u een gezellig tennisseizoen en vergeet hierbij uw tennispas niet. Zonder pas is tennissen niet toegestaan!

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen