Algemene informatie over contributies

UDO voetbal 500UDO tennis 500De contributies worden jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Op dit moment int v.v. UDO alleen voor de voetbalcontributies via automatische incasso. Voor de tenniscontributies is dit nog niet mogelijk en ontvangen de leden een faktuur met het verschuldigde bedrag.

De verschuldigde contributie dient voor aanvang van de lidmaatsschapsperiode te worden overgemaakt op rekening nummer: NL15 INGB 0003 4936 90 ten name van v.v. UDO te Oegstgeest.

Van voetballeden waarvan de contributie niet tijdig binnen is, zal de spelerspas worden ingenomen! Tennisleden ontvangen hun tenniskaart pas nadat de betaling is ontvangen.

Voetballidmaatschap seizoen 18/19

FCOegstgeest logo h100Het voetballidmaatschap loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.
Dus eventuele beeindiging van het lidmaatschap dient dus vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk of via een email bij de secretaris van v.v. UDO te gebeuren. Verder gaat het lidmaatschap met ingang van 18/19 automatisch over naar het lidmaatschap van FC Oegstgeest, nadat dit door beide ALV's (ma 22 jan 2018) is vastgesteld.

Contributies

Senioren € xxx,--
Junioren => 13 jaar € xxx,--
Junioren < 13 jaar € xxx,--
Niet spelend lid / donateur € xx,--
Inschrijfgeld € 15,--

Tennislidmaatschap seizoen 18/19

Het tennislidmaatschap loopt van 1 april 2018 tot 1 april 2019 in het volgende jaar. Het zomer- en winterlidmaatschap worden aangegaan voor respectievelijk de perioden 1 april tot 1 november en 1 oktober tot 1 april.

Let op: met ingang van dit seizoen is de leeftijd voor gereduceerd tarief verhoogd naar de nu vigerende pensioenleeftijd van 66 jaar!

Contributies

  Periode abonnement

1 apr t/m 31 okt

zomer

1 okt t/m 31 mrt

winter

1 apr t/m 31 mrt

Jaar

1 Volwassenen €150,-- €63,-- €180,--
2 Jeugd tot 18 / 66+ €85,-- €40,-- €100,--
3 v.v. leden / ouders €85,-- €40,-- €100,--
4 v.v. leden tot 18 / 66+ €47,50 €25,-- €60,--
Toelichting: het reguliere abonnement is afhankelijk van de leeftijd én een eventueel aanvullend actief lidmaatschap van de voetbal. De contributies in regel 1 en 2 gelden dus voor tennisleden die geen (ouder van een) spelend voetballid zijn.
Regel 3 geldt voor leden die tevens actief seniorlid bij de voetbal zijn en ouders van voetballende juniorleden. Regel 4 geldt voor voetballende juniorleden en voetballende 65 plussers.

 


Voetballidmaatschap seizoen 17/18

Het voetballidmaatschap loopt van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.
Dus eventuele beeindiging van het lidmaatschap dient dus vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen schriftelijk of via een email bij de secretaris van v.v. UDO te gebeuren.

Contributies

Senioren € 260,--
Junioren => 13 jaar € 195,--
Junioren < 13 jaar € 145,--
Niet spelend lid / donateur € 40,--
Inschrijfgeld € 15,--

 

Tennislidmaatschap seizoen 17/18

Het tennislidmaatschap loopt van 1 april 2017 tot 1 april 2018 in het volgende jaar. Het zomer- en winterlidmaatschap worden aangegaan voor respectievelijk de perioden 1 april tot 1 november en 1 oktober tot 1 april.

Contributies

  Periode abonnement

1 apr t/m 31 okt

zomer

1 okt t/m 31 mrt

winter

1 apr t/m 31 mrt

Jaar

1 Volwassenen €150,-- €63,-- €180,--
2 Jeugd tot 18 / 65+ €85,-- €40,-- €100,--
3 v.v. leden / ouders €85,-- €40,-- €100,--
4 v.v. leden tot 18 / 65+ €47,50 €25,-- €60,--
Toelichting: het reguliere abonnement is afhankelijk van de leeftijd én een eventueel aanvullend actief lidmaatschap van de voetbal. De contributies in regel 1 en 2 gelden dus voor tennisleden die geen (ouder van een) spelend voetballid zijn.
Regel 3 geldt voor leden die tevens actief seniorlid bij de voetbal zijn en ouders van voetballende juniorleden. Regel 4 geldt voor voetballende juniorleden en voetballende 65 plussers.

 


Seizoen 2015 - 2016

Contributie Voetbal

Senioren € 255,--
Junioren => 13 jaar € 185,--
Junioren < 13 jaar € 140,--
Niet spelend lid / donateur € 40,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 142,50 € 60,-- € 175,--
Jeugd en 65+ € 82,-- € 37,-- € 97,50
Spelende voetballeden
Volwassenen € 82,-- € 37,-- € 97,50
Jeugd € 45,-- € 22,50 € 58,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2014 - 2015

Contributie Voetbal

Senioren € 230,--
Junioren => 13 jaar € 165,--
Junioren < 13 jaar € 125,--
Niet spelend lid / donateur € 40,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 135,-- € 55,-- € 165,--
Jeugd en 65+ € 77,-- € 35,-- € 92,50
Spelende voetballeden
Volwassenen € 77,-- € 35,-- € 92,50
Jeugd € 43,-- € 21,-- € 55,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2013 - 2014

Contributie Voetbal

Senioren € 207,50
Junioren => 13 jaar € 150--
Junioren < 13 jaar € 115,--
Niet spelend lid / donateur € 40,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 124,-- € 50,-- € 153,--
Jeugd en 65+ € 70,-- € 32,-- € 85,--
Spelende voetballeden
Volwassenen € 70,-- € 32,-- € 85,--
Jeugd € 39,-- € 19,-- € 50,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2012 - 2013

Contributie Voetbal

Senioren € 199,--
Junioren => 13 jaar € 149--
Junioren < 13 jaar € 113,--
Niet spelend lid / donateur € 39,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 118,-- € 47,-- € 146,--
Jeugd en 65+ € 67,-- € 30,-- € 81,--
Spelende voetballeden
Volwassenen € 67,-- € 30,-- € 81,--
Jeugd € 37,-- € 18,-- € 48,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2011 - 2012

Contributie Voetbal

Senioren € 194,--
Junioren => 13 jaar € 145,--
Junioren < 13 jaar € 110,--
Niet spelend lid / donateur € 39,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 115,-- € 46,-- € 142,--
Jeugd en 65+ € 66,-- € 29,-- € 79,--
Spelende voetballeden
Volwassenen € 66,-- € 29,-- € 79,--
Jeugd € 36,-- € 18,-- € 47,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2010 - 2011

Contributie Voetbal

Senioren € 186,--
Junioren => 13 jaar € 139,--
Junioren < 13 jaar € 105,--
Niet spelend lid / donateur € 37,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 111,-- € 44,-- € 137,--
Jeugd en 65+ € 63,-- € 27,50 € 76,--
Spelende voetballeden
Volwassenen € 63,-- € 27,50 € 76,--
Jeugd € 35,-- € 17,-- € 45,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2009 - 2010

Contributie Voetbal

Senioren € 177,50
Junioren => 13 jaar € 132,50
Junioren < 13 jaar € 100,--
Niet spelend lid / donateur € 35,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 106,-- € 42,-- € 131,--
Jeugd en 65+ € 60,-- € 26,-- € 73,--
Spelende voetballeden
Volwassenen € 60,-- € 26,-- € 73,--
Jeugd € 33,-- € 16,-- € 43,--
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 


Seizoen 2008 - 2009

Contributie Voetbal

Senioren € 171,--
Junioren => 13 jaar € 127,50
Junioren < 13 jaar € 96,50
Niet spelend lid / donateur € 32,--
Inschrijfgeld € 15,--

Contributie Tennis

  zomer winter heel jaar
volwassenen € 101,50 € 40,-- € 125,--
Jeugd en 65+ € 57,-- € 25,-- € 70,--
Spelende voetballeden
Volwassenen € 57,-- € 25,-- € 70,--
Jeugd € 31,-- € 15,-- € 41,50
Inschrijfgeld € 10,-- € 10,-- € 10,--

 

 

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen