Missie
UDO wil in Oegstgeest een voetbal vereniging zijn waar bewegen, ontspannen en elkaar ontmoeten centraal staan. Daarbij wil UDO een omgeving zijn waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en een voorbeeld zijn van respectvolle omgang met elkaar.

De visie 2013-2018
De visie bestaat uit meerdere zeer belangrijke punten die onderstaand zijn geformuleerd. We stellen voor om de eerste drie te benoemen tot Top 3. Dit zijn de allerbelangrijkste punten en staan centraal in de voortdurende communicatie aan belanghebbenden.

Bij UDO…:

 1. STAAT VOETBAL VOOROP Daarbij worden wel passende aanvullende activiteiten aangeboden. Passend wil zeggen dat deze aanvullende activiteiten niet conflicteren met de belangen van het voetbal. De activiteiten kunnen zowel gebaseerd zijn op vraag naar een activiteit vanuit de voetballeden als van andere stakeholders / belangengroepen.
 2. hebben we RESPECT voor medespelers, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders, publiek etc. en streven wij naar een TRANSPARANTE ORGANISATIE met duidelijke COMMUNICATIE.
 3. zal het PRESTATIENIVEAU van UDO altijd passend zijn bij de omvang van de vereniging, waarbij IEDEREEN WELKOM is en op zijn/haar EIGEN NIVEAU kan voetballen.
 4. bestaat een GELIJKWAARDIGE BENADERING VAN PRESTATIEF EN RECREATIEF VOETBAL, dit betekent in gelijke mate aandacht vanuit de vereniging.
 5. wordt een FINANCIEEL GEZOND/VERANTWOORD BELEID gevoerd. (Gericht op continuïteit en externe geldstromen staan ten diensten van de hele vereniging)
 6. heerst een GEMOEDELIJKE, OPEN EN PLEZIERIGE SFEER -POSITIVITEIT. En UDO heeft een aansprekende accommodatie waar iedereen graag komt.
 7. alle (ouders van jeugd-) leden zijn BETROKKEN bij het verenigingsleven en DRAGEN DUS ACTIEF BIJ. Niet omdat ze door het bestuur worden gedwongen taken uit te voeren, maar uit betrokkenheid en clubliefde. Het betalen van contributie ontheft de leden niet van die plicht, maar moedigt dat juist aan. De drempel om te participeren is laag doordat voor alle activiteiten goede begeleiding aanwezig is. De organisatie is helder neergezet, er zijn draaiboeken aanwezig en het is mogelijk om opleidingen te volgen.
 8. kunnen kaderleden zich ONTWIKKELEN doordat op alle ondersteunde taken binnen de club opleidingen en begeleiding wordt aangeboden . Dit is een permanent aandachtsgebied van de leden (ALV) en het bestuur. Zonder een goed en betrokken kader in de breedste zin van het woord gericht op continuïteit kan de vereniging niet bestaan.
 9. SAMENWERKING wordt in de komende beleidsperiode actief gezocht op die punten waar het de gestelde doelen ondersteunt. Het is een middel om de geformuleerde doelen op termijn te verwezenlijken.


In een korte opsomming zou dat er als volgt uit kunnen zien:

 • Wij zijn een vereniging waar voetbal voorop staat
 • Waar het gezellig is en waar iedereen graag komt
 • We gaan met respect en positief met elkaar om
 • En communiceren open en duidelijk met elkaar
 • Iedereen is welkom in onze vereniging, prestatie en recreatie staan naast elkaar
 • We zijn een vereniging, dus iedereen draagt zijn steentje bij
 • Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om mensen zich te laten ontwikkelen
 • In onze vereniging werken we aan een gezond financieel beleid
 • En zoeken naar samenwerking met andere verenigingen als dit onze doelen ondersteunt

 

Hieronder staan twee interessante filmpjes van Berend Rubingh. Hij heeft onder andere opgetreden als consultant voor de KNVB. Bekijk de filmpjes eens, want voor het bestuur van UDO was het een 'eye-opener'!

 Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen